Schrijf u en uw collegae namens uw centrum in voor gremia binnen de NHR!

Graag willen wij u en uw collegae uitnodigen om zitting te nemen in belangrijke gremia binnen de NHR; de registratiecommissies en de deelnemersraad. Zowel inhoudelijk als beleidsmatig kunt u door deelname aan deze gremia richting geven aan de NHR. Tevens vragen wij u om vanuit uw centrum personen voor te dragen als projectmanager en datamanager. Via onderstaand formulier kunt u en uw collegae inschrijven voor de verschillende gremia. Voor meer informatie over de registratiecommissies, de deelnemersraad en de beoogde taken van de projectmanager en datamanager, klikt u hier.

  Initialen Voornaam Achternaam E-mailadres Functietitel Telefoon
THI
Ablatie voor AF
PCI
ICD
Pacemaker
  Initialen Voornaam Achternaam E-mailadres Functietitel Telefoon
 
  Initialen Voornaam Achternaam E-mailadres Functietitel Telefoon
Projectmanager
  Initialen Voornaam Achternaam E-mailadres Functietitel Telefoon
Datamanager 1
Datamanager 2 (optioneel)